Przetargi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy - Kontrakt 4 zadanie 4.4.

więcej...

 

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy - Kontrakt 1.

więcej...

 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki - Kontrakt 2

więcej...

 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staszowa i Flisacka w Szczawnicy

więcej...

 

5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy, Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszowej i Flisackiej w Szczawnicy, Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy

więcej...

 

6. Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy - Kontrakt 3.

więcej...

 

7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki"

więcej...

 

8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy - Kontrakt 1"

więcej...

 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pienińskiej w Szczawnicy - Kontrakt 10.

więcej...

 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki - rozszerzenie zakresu - kontrakt 2-1

więcej...

 

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Staszowej w Szczawnicy - rozszerzenie - kontrakt 4b-1

więcej...

 

12. Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych

więcej...

 

13. Wykonanie ścieżki dydaktycznej na oczyszczalni ścieków w Szczawnicy

więcej...

 

/Prosimy o jednokrotne odświeżenie wybranych przetargów - klawisz F5/