Przetargi

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Staszowej w Szczawnicy - rozszerzenie - kontrakt 4b-1

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Staszowej w Szczawnicy - rozszerzenie - kontrakt 4b-1

Dodano: 04.05.2015
Ogłoszenie


Dodano: 07.05.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ kontrakt 4b-1
Wzór umowy kontrakt 4b-1
Opis Przedmiotu Zamówienia - Kontrakt 4b-1
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 9 przedmiary robót
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Dokumentacja projektowa


Zmiana SIWZ i ogłoszenia - Dodano: 27.05.2015
SIWZ - zmiana w punkcie 9.2
Ogłoszenie sprostowanie

Dodano:
Rozstrzygnięcie przetargu