Przetargi

1. Wstępne ogłoszenie informacyjne

 

2. Przetarg nieograniczony

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy - Kontrakt 4 zadanie 4.4.
Zadanie realizowane w ramach działania "I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r
Dodano: 18.02.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano:
SIWZ kontrakt 4 zadanie 4.4
Załącznik do SIWZ kontrakt 4 zadanie 4.4
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja graficzna

Dodano: 14.03.2014
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej /wersja docx/
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej /wersja doc/

Dodano: 17.04.2014
Rozstrzygnięcie przetargu