Projekt "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica"

Opis projektu Projekt "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość przedsięwzięcia (w zakresie inwestycyjnym) będzie realizowana w ramach kilku kontraktów obejmujących następujące zadania:
1. Kontrakt nr 1: a. Zadanie 1.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy
2. Kontrakt nr 2: a. Zadanie 2.1 Budowa kanalizacji w miejscowości Jaworki b. Zadanie 2.2 Budowa kanalizacji w miejscowości Szlachtowa
3. Kontrakt nr 3: a. Zadanie 3.1 Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy w podziale na 2 podzadania: 3.1 a) przebudowa kanalizacji oraz 3.1. b) budowa przepompowni
4. Kontrakt nr 4: a. Zadanie 4.1 Budowa kanalizacji przy ul. Flisackiej b. Zadanie 4.2 Budowa kanalizacji przy ul. Brzeg c. Zadanie 4.3 Budowa kanalizacji przy ul. Staszowa (PJO Staszowa 1) d. Zadanie 4.4 Budowa kanalizacji wzdłuż Potoku Skotnickiego
Łącznie, w skali całego przedsięwzięcia, planuje się budowę ok. 22,50 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. W ramach modernizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano przebudowę/modernizację 3,25 km sieci w tym ok. 50 kanału tłocznego. Uzupełnieniem infrastruktury sieciowej będą przepompownie sieciowe - 9 sztuk oraz przyłącza (do studzienek) do przepompowni przydomowych - 14 sztuk.
W celu osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia w ramach projektu wykonane zostaną również przyłącza o łącznej długości ok. 3,76 km.
W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia ścieków w Szczawnicy.

Dodano: 02.01.2014

 

Witamy na stronie internetowej JRP

Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Dodano: 02.01.2014